info@appcorehub.com +84 819 91 01 91

Quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP Yêu cầu sử dụng

- Hỗ trợ mọi hệ điều hành
- Trình duyệt Web thông dụng
- Chrome,FireFox,Safari,Edge
- Kết nối Internet

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp Gtelsoft Rad ERP là một giải pháp nhằm mang đến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một bộ công cụ hợp nhất để quản lý toàn bộ doanh nghiệp một cách có hệ thống và hiệu quả. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng lõi ứng dụng AppCore do Gtelsoft phát triển cho phép xây dựng ứng dụng nhanh chóng nhằm biến phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP rất dễ dàng tiếp cận với cách doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời giải pháp rất mềm dẽo trong việc thay đổi một cách nhanh chóng để phù hợp với nghiệp vụ doanh nghiệp.

Giải pháp hoàn toàn áp dụng được cho những doanh nghiệp dưới 10 người với một chi phí hết sức hợp lý với đầy đủ các nghiệp vụ như Nhân sự, Tiền lương, Công việc,Bán hàng, Mua hàng, Kho, Khách hàng,Dự án v.v.
Phần mềm được xây dựng theo từng phân hệ có thể chạy độc lập tùy theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhằm mục tiêu đáp ứng các yêu cầu:
Giải pháp được sử dụng trực tuyến trên nền Web và Mobile nên rất thuận tiện trong việc quản lý và giám sát.

- Quản lý thông tin hiệu quả chính xác theo thời gian thực, tiết kiệm thời gian, nhân lực.
- Xử lý thông tin nhanh chóng bảo mật cao.
- Tương thích và có thể điều chỉnh nhanh với tính đa dạng đa hình về chế độ chính sách của từng doanh nghiệp trong các lĩnh vực .
- Tích hợp dữ liệu từ các công cụ hỗ trợ quản lý khác như máy chấm công thẻ từ, mã vạch.
- Hỗ trợ đắc lực cho người quản trị tài nguyên nhân sự trong việc tuyển dụng, duy trì, phát triển, tạo mọi thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Các tình năng chính của phần mềm

+ Bàn làm việc
+ Công việc
+ Nhân sự
+ Tiền lương
+ Quan hệ khách hàng - CRM
+ Bán hàng
+ Mua hàng
+ Kho
+ Tài chính
+ Dự án
+ Sản xuất