Ứng dụng di động AppcoreHub App

 Yêu cầu sử dụng

- App mobile
- Hỗ trợ thiết bị di động
- iOS và Android
- Kết nối Internet

AppcoreHub App là một ứng dụng cho thiết bị di động được xây dựng đi kèm với ứng dụng trên web.
Ứng dụng cho phép người dùng đầu cuối có thể tải về từ App Store hoặc Google Play

Với ứng dụng này ngoài việc sử dụng được các tính năng nghiệp vụ của các phần mềm quản lý trên thiết bị di động, người dùng còn có thể sử dụng các tiện ích nâng cao như nhắn tin text hoặc thông báo

Ứng dụng di động miễn phí này sử dụng thông tin chung thông tin đăng nhập được cung cấp sử dụng phần mềm của bạn. Chỉ cần một lần đăng nhập đầu tiên bạn sẽ sử dụng được ứng dụng này nhanh chóng mà không cần đăng nhập thêm lần nào nữa

Màn hình đăng nhập

AppcoreHub App

Ứng dụng chi tiết

AppcoreHub App

Tính năng tin nhắn

AppcoreHub App