Quản lý Trung tâm đào tạo

 Yêu cầu sử dụng

- Hỗ trợ mọi hệ điều hành
- Trình duyệt Web thông dụng
- Chrome,FireFox,Safari,Edge
- Kết nối Internet

Phần mềm quản lý Quản lý trung tâm ngoại ngữ và cơ sở đào tạo của appcoreHUB là giải pháp cho phép đơn vị quản lý trường học của mình một cách toàn diện từ lúc học viên đăng ký cho đến khi học viên kết thúc khóa học. Giải pháp là một bộ công cụ toàn diện giúp đơn vị quản lý công việc kinh doanh dễ dàng và hiệu quả.
Giải pháp trung tâm Ngoại ngữ và cơ sở đào tạo cho phép người dùng quản lý được các nghiệp vụ như thông tin học viên,học phí, khóa học, lớp học lịch học,giáo viên,nhân viên,chi nhánh v.v. Ngoài ra giải pháp này còn có khả năng mở rộng thêm các nghiệp vụ như thư viện,cơ sở vật chất,tư vấn viên ... nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý trong thực tiễn

Giải pháp được sử dụng trực tuyến trên nền Web và Mobile nên rất thuận tiện trong việc quản lý và giám sát.

Phần mềm có thể tùy biến và chỉnh sửa theo nhu cầu thực tế của khách hàng:
- Quản lý thông tin hiệu quả chính xác theo thời gian thực, tiết kiệm thời gian, nhân lực.
- Xử lý thông tin nhanh chóng bảo mật cao.
- Tương thích và có thể điều chỉnh nhanh với tính đa dạng về nghiệp vụ của khách hàng .
- Tích hợp dữ liệu từ các công cụ hỗ trợ quản lý khác như tiền lương, chấm công

Các tình năng chính của phần mềm

+ Học viên
+ Học phí
+ Khóa học
+ Lớp học
+ Lịch học
+ Giáo viên
+ Nhân viên
+ Chi nhánh