Thông tin về

AppcoreHUB​

AppcoreHUB là hệ sinh thái các phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ trên Web và Mobile từ đơn giản tới phức tạp được xây dựng trên công nghệ hợp nhất của Gtelsoft Appcore Platform giúp đáp ứng được các nhu cầu nghiệp vụ quản lý cũng như các thay đổi của doanh nghiệp một cách nhanh chóng.
AppcoreHUB là nơi bạn có thể tìm thấy và yêu cầu mọi phần mềm mà bạn không thể tìm được trên thị trường hoặc chi phí là quá cao
Nếu doanh nghiệp hay tổ chức của bạn có những nhu cầu quản lý hết sức đặc thù mà không có phần mềm nào trên thị trường có thể đáp ứng được. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi sẽ phát triển cho bạn một hệ thống quản lý cao cấp trong một thời gian nhanh nhất mà bạn cũng không thể hình dung được. Đó chính là sức mạnh công nghệ mà AppcoreHUB có thể mang lại cho bạn.

Gtelsoft AppCore Low-code Framework

Với kinh nghiệm nhiều năm phát triển và triển khai các giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp,chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp trong nước hầu như chưa có quy trình chuẩn hóa nên việc triển khai một hệ thống phần mềm thành công là một thách thức khá lớn. Đồng thời chi phí xây dựng và triển khai một hệ thống phần mềm hợp nhất như vậy nằm ngoài khả năng tài chánh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với bài toán đặt ra như vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển một hệ thống ứng dụng lõi Gtelsoft AppCore Lowcode Framework cho phép phát triển phần mềm bằng cách có thể cấu hình và tùy chỉnh một cách linh hoạt giúp giảm chi phí đáng kể trong việc hiệu chỉnh ứng dụng phù hợp với nghiệp vụ doanh nghiệp.

Nền tảng công nghệ vượt trội của Gtelsoft AppCore Lowcode Framework giúp chúng tôi tự tin cung cấp mọi hệ thống phần mềm ứng dụng cho các mô hình kinh doanh đa dạng của doanh nghiệp một cách nhanh nhất mà không một nhà cung cấp phần mềm nào cũng dễ dàng thực hiện được.


Nền tảng công nghệ​​

Gtelsoft Appcore Low-code Framework

Gtelsoft AppCore

Các hệ thống triển khai được phát triển trên Gtelsoft AppCore low-code framework.

Microsoft .NET technology

Phát triển trên công nghệ .NET tiên tiến nhất của Microsoft.

Microsoft SQL Server

Hệ thống quản trị CSDL SQL Server đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ cho doanh nghiệp.

Microsoft ASP.NET MVC WCF

Xây dựng trên công nghệ Web ASP.NET,MVC và WCF của Microsoft.