Chúng tôi có mọi giải pháp phần mềm cho bạn và doanh nghiệp của bạn

AppcoreHUB là hệ sinh thái các phần mềm trên nền Web và Mobile từ đơn giản tới phức tạp được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ của Gtelsoft AppCore. Nền tảng công nghệ này cho phép AppcoreHUB cung cấp và triển khai các giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Đồng thời tùy chỉnh một cách linh hoạt nhằm đáp ứng mọi nghiệp vụ kinh doanh đặc thù trong thời gian rất ngắn và tiết kiệm chi phí.

Dịch vụ của AppcoreHUB

Tư vấn và cung cấp các giải pháp quản lý doanh nghiệp

Tư vấn

Tư vấn và cung cấp các giải pháp phần mềm doanh nghiệp

Xây dựng các hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp theo yêu cầu

Phần mềm đặc thù

Xây dựng các hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp theo yêu cầu

Giải pháp SaaS

Cung cấp các giải pháp phần mềm theo dạng dịch vụ SaaS
Sản phẩm tiêu biểu

Quản lý Bán hàng và Kho

Phần mềm hỗ trợ quản lý nghiệp vụ bán hàng,mua hàng,kho hàng,công nợ

Ứng dụng Dichvutainha

Dichvutainha.info là một sân chơi kết nối người cung cấp dịch vụ và người dùng dịch vụ

Quản lý phòng khám Nha Khoa

Phần mềm quản lý bệnh nhân và các nghiệp vụ phòng khám nha khoa

Quản lý Nhân sự tiền lương

Phần mềm là giải pháp quản lý nhân sự,tuyển dụng,tiền lương chuyên nghiệp mà doanh nghiệp đang cần

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Phần mềm là giải pháp tích hợp giúp quản lý và chăm sóc khách hàng một cách tập trung và chuyên nghiệp

Quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP

Là giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất

appcoreHUB ERP